Chorus Celeste och Älvsjökyrkans kör bjuder på en fredsmässa

Publicerat 

Chorus Celeste kommer i höst att samarbeta med Älvsjökyrkans kör kring Karl Jenkins fredskonsert The Armed Man – A Mass For Peace. Körerna kommer att ha gemensamma övningar i november innan det är dags för framförandet den 16 november i Älvsjökyrkan och den 17 november kl. 18.00 i Stuvstakyrkan.

Den är ett smärtsamt vackert stycke musik. Tonsättaren tar åhörarna med på en musikalisk resa genom århundraden av mänsklig skönhet och välvilja, mänskligt fördärv och lidande.

En enkel fransk folkmelodi ramar in verket. Tonsatta japanska dikter skildrar användandet av kärnvapen. Jenkins nöjer sig inte bara med att skildra krig. Verket har även olika religiösa inslag, de kristna urtexterna finns med i musiken. Freden avslutar verket och återigen visas på människans skönhet.

Mässan beställdes till millennieskiftet av Britain’s Royal Armouries och tillägnas offren för krisen i Kosovo. Första gången The Armed Man uppfördes var i Royal Albert Hall den 25 april 2000 av The National Youth Choir of Great Britain och National Musicians Symphony Orchestra

Verket är ett av Jenkins mest populära och det framförs regelbundet av såväl yrkes- som amatörmusiker.

Författare som är citerade i verket är exempelvis Rudyard Kipling, Alfred Lord Tennyson och Sankichi Toge, som överlevde Hiroshi-mabombningen men dog några år senare av leukemi.

Walesaren Karl Jenkins, född 1944, innehar flera olika professurer och hedersdoktorat vid brittiska universitet och musikhögskolor. I början av sin karriär spelade han jazzmusik på saxofon och oboe. Som kompositör är han mest känd för sina stora verk för kör, orkester och solister. Hans verk har inslag från olika delar av världen och olika perioder i historien. Ofta är fredstanken central i hans komponerande.