Varför ska jag konfirmera mig?

Publicerat 

Under livet kommer du förhoppningsvis att kunna stanna upp flera gånger och kolla på GPS:en. Alltså fundera på vem du är och vart du vill vara på väg.

 Du som är i slutet av högstadiet har ett unikt läge. Din tankeförmåga är i princip färdigutvecklad.

Men du har inte de spärrar och upptrampade gångar som en vuxen. Inte ens självbevarelsedriften är fullt utvecklad än på flera år. Det kan vara både fantastiskt och rätt jobbigt. Att i det läget ägna lite tid åt sin existens och sina värderingar är väl investerad energi.

I konfirmationen vidgas perspektivet ännu mer. Kan det finnas en skapande kraft bakom världen och universum? Är du en slump eller ett resultat av en kärlek och intelligens som går utöver vad vi kan föreställa oss? Kan Gud verkligen ha visat sig i världen i form av människan Jesus? Vad du kommer fram till bestämmer du själv. I Equmeniakyrkan blir man konfirmerad (bekräftad) oavsett om man vill kalla sig kristen eller inte. Vi som skulle vilja göra den här resan tillsammans med dig heter Jessica och Ove. Jessica är 25 år, har arbetat som ungdomsledare och läser nu till pastor. Ove är 46 år, har fyra barn och är pastor i Stuvstakyrkan.

 Efter gudstjänsten den 6 okt. är det en informationsträff för intresserade och föräldrar. Träffen startar ca 12.30. Maila eller ring om du är intresserad eller vill fråga något.

ove.sommar@stuvstakyrkan.se, 0760-23 54 24.

 Hälsningar

Jessica Sunnerdahl och Ove Sommar