Bön- offerdag för Equmenia den 13 oktober

Publicerat 

Närmast av de gemensamma offerdagarna i Equmeniakyrkan är den för barn- och ungdomsverksamheten.

 I Equmenia möts barn och ungdomar i trygga sammanhang. Här finns mycket roligt och utvecklande att göra och man får många kamrater. Man möter den kristna tron och får med sig värderingar man har nytta av hela livet.

Vid gudstjänsten i Stuvstakyrkan den 13 oktober medverkar scouter och Barnkören Sing. Tillsammans skapar vi hopp för barn och unga.