Tre årsmöten!

Publicerat 

Equmenias den 20 februari

Sedan något år tillbaka har Equmenia Stuvsta mycket välbesökta årsmöten. De förläggs numera till en onsdagskväll då scouterna samlas. Kvällen inleds med en årsmötesskola, då man går igenom begrepp och ordningar för hur årsmötet fungera. Föreningens medlemmar får lära sig hur de begär ordet och allt annat man behöver veta för att kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Den punkt som fick mest utrymme gällde inköp av nya tält. Det är en fråga som engagerar scouter i alla åldrar, eftersom den påverkar lägerupplevelsen ganska mycket. Thomas Nobling fick förnyat förtroende som ordförande för Equmenia Stuvsta.

Jag är imponerad. Av medlemmarnas engagemang. Av presidiets pedagogiska förmåga och värme. Även ekonomipunkterna, som föredrogs av Stefan Gideon, gicks igenom på ett sätt så att alla kunde följa med. Alla som ville gavs utrymme att komma med synpunkter. Respektfullt och framförallt mycket demokratiskt. Vi har så mycket att vara stolta över i Stuvstakyrkans barn- och ungdomsarbete!

RPG:s den 20 februari

Tidigare samma dag som Equmenias årsmöte, hade Stuvstakyrkans RPG-förening sitt årsmöte. Det var relativt välbesökt. Berit Eriksson fick förnyat förtroende som ordförande för Stuvstakyrkans RPG-förening.

Den största frågan gällde samarbetet med Högdalen, Skärholmen och Älvsjö. Sedan en tid tillbaka har man gemensamma träffar. Det innebär att det kommer mer folk, ökad gemenskap mellan församlingarna och att man kan hjälpas åt med programmet. Det finns en stor glädje i gemenskapen. Det som diskuterades var gemensamma rutiner kring det praktiska.

Församlingens den 3 mars

Liksom tidigare år hölls församlingens årsmöte en söndag efter gudstjänsten. För första året på länge gjorde församlingen ett ekonomiskt överskott. Insamlingsmålen som sattes upp förra året var ambitiösa men uppnåddes. Det kan vi vara stolta över.

En viktig fråga som äntligen ser ut att bli verklighet är modernisering av köket. Vi fick en väl förberedd föredragning från gruppen som arbetar med detta. Det finns möjlighet att ge synpunkter i form av post-it-lappar på väggen i samlingssalen.

Tommy Aronsson fick förnyat förtroende som ordförande för Stuvstakyrkans församling. Styrelsen skulle gärna fyllas på med någon mer person. Det tillsattes också två kommittéer, en grann-fest-kommitté och en för gemenskapshelgen i september.

Pastor Ove Sommar