Världsböndagen 1 mars

Publicerat 

Över 170 länder sägs fira denna dag. En världsomspännande förbön för fred och kristen enhet utförs på mer än 1 000 språk. Tanken är att visa tacksamhet över hur den kristna tron förenar människor världen över oavsett nationstillhörighet.

Årets böndagsprogram är utformat av slovenska kvinnor och har temat ”Välkomna, allt är färdigt”, hämtat från Luk 14:17.

I Sverige uppmärksammas dagen på 300 platser. I Huddinge firas  ekumenisk gudstjänst i Stuvstakyrkan kl. 13.00. Efter mötet blir det samkväm med god förtäring.