Vad driver världens konflikter?

Publicerat 

Kyrkornas globala vecka hålls varje år i november. I Stuvstakyrkan anordnades exempelvis ett frukostseminarium den 10 november för att lyfta de internationella perspektiven. Joakim Wohlfeil, policyrådgivare på biståndsorganet Diakonia, var seminariets gäst.

Han är själv med i Equmeniakyrkan i Upplands Väsby och har en bred bakgrund från arbete i databranschen, som generalsekreterare inom Ungdom mot rasism och som sakkunnig i diskrimineringsfrågor på regeringskansliet. Sedan elva år har han arbetat på Diakonia för att stötta  lokal personal och samarbetspartners i områden med väpnade konflikter.

Efter frukostförtäringen inledde Joakim med att konstatera att de flesta av världens konflikter grundar sig på makten över naturtillgångarna. Han visade åhörarna en bit tantalit där få av oss visste dess betydelse. Men det är en mineral som används i våra mobiltelefoner, bilar, kylskåp och hemelektronik.

Mycket av sådana mineraler utvinns i områden i Afrika där staten är svag och den legala kontrollen minimal. Det drar till sig kriminella och militanta grupper som vill få makten över tillgångarna. Intäkter som om de fördelades skulle ge tryggare arbetsförhållanden och välståndet skulle spridas mera rättvist.

Konflikterna kring mineralerna har bara i Kongo Kinshasa skördat fem miljoner människoliv de senaste 20 åren.

Diakonia arbetar i dessa frågor med att förbättra lagstiftningen kring mineralexport, att importörer köper lagliga mineraler och att allmänheten blir mer insatta för att göra rätt konsumentval.

Politiker har ett stort ansvar för hur jordens naturresurser fördelas i framtiden. Man måste stå emot korruption. Men ansvaret ligger även på det civila samhället och oss som enskilda, att vi bildar opinion och att de varor vi köper gynnar civilbefolkningen.

Det var ett intressant föredrag och även frågestund.

Hans Danielson