Klimatfasta kan öppna ögonen för nya levnadssätt

Publicerat 

 

…och julen varar väl till påska, det var inte sant, det var inte sant, för däremellan kommer fasta…

 Equmeniakyrkan nationellt och regionalt har beslutat sig för att gå in i något som kallas klimatfasta. Uppropet började bland Storbritanniens kyrkor och har nu spritt sig.

Även Equmeniakyrkans församlingar och enskilda medlemmar uppmuntras att delta utifrån sina möjligheter.

Tanken med klimatfastan är att se över sitt resande och så mycket det går avstå från resor med transportmedel som använder fossila bränslen (flyg, bil och båt), att välja klimatvänlig kost med inriktning på närproducerat, kravmärkt, fairtrade och vegetariskt,  att i övrigt se över sin konsumtion och att exempelvis välja secondhand.

I klimatfastan avstår vi något för att bidra till läkningen av Guds skapelse. Att behöva försaka kan vara besvärligt i relation till våra arbetsuppgifter, vanor och traditioner. Att genom klimatfastan avstå från sådant som förstör Guds skapelse, och därigenom vår livsmiljö, utmanar oss dock att se nya möjligheter i nya sätt att leva i förhållande till kommunikationer, kost och konsumtion.

Att fasta för klimatet är en symbolhandling och samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska belastningen på Guds skapelse. För att nå bestående resultat är klimatfastan inte en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process.