Senaste församlingsbladet!

Publicerat 

Här finner du senaste upplagan, nr 4 , 2018,  av  ”En hälsning från Stuvstakyrkan”, där du kan ta del av aktuella artiklar och ytterligare aktuell information om kyrkan och dess verksamhet.