Bokcirkel

Publicerat 

Martin Lönnebos rika material om Livsmod, Livslust, Självbesinning och en övning i att leva nära Gud blir tema för vårens nya bokcirkel.

”Gammalt” tänker Du kanske – Nej – modernt och uppdaterat för våra frågor och behov.

Vi varvar teori och praktik och träffas fem måndagar under våren: 19/2, 5/3, 19/3, 9/4, 23/4 (eventuellt annan tid för sista samlingen) kl. 19.00- 20.30.

Kursboken: ”Livet och Frälsarkransen” av Emma Tribell (120:-) kan Du beställa samtidigt som Du anmäler Dig!

Anmälan snarast till: Anna Aronsson 073-823 41 46 eller Kerstin Westman 08-99 76 64.