Må Bra!

Tisdagar kl 11.00 i Stuvstakyrkan.

Programmet för HT 2017 återfinner du här!

Programmet för sommarens utflykter hittar du här!

MåBra-verksamheten är för alla oavsett kondition och föreningstillhörighet m.m. Verksamheten startade hösten 2005 och är inne på sitt tionde år!

Klockan 11.00 Promenad från kyrkan i olika grupper, därefter lättgymnastik/avslappning för de som vill förbättra sin rörlighet och balans.

Kl 12.15 serveras soppa med smörgås, kaffe och kaka (40 kr).

Jämna veckor cirka klockan 12.45 erbjuds program av varierat slag.
Udda veckor då vi inte har någon föreläsare erbjuder vi ibland allsång och blodtryckstagning för dem som så önskar.

Ett friskvårdsprojekt i samarbete mellan pensionärsorganisationerna PRO, RPG och SPF, samt bildningsförbunden ABF, Bilda och Vuxenskolan.

För ytterligare information – ring Stuvstakyrkans exp 08-774 13 34 eller Inger Hällgren 08-779 57 67