From Bibliodramakväll

Bibliodramakvällar kring Markusevangeliet

Publicerat 

Vi närmar oss bibeltexterna med hjälp av bibliodrama, som är en metod för bibelupplevelse. Genom t ex improvisationer, musik, måleri och samtal kommer vi närmare tex- ten tillsammans. Inga förkunskaper krävs, varken om Bibeln eller om bibliodrama. Ingen kostnad, men fika/mat till självkostnadspris. Du kan välja att vara med vid båda tillfällena eller bara vid …

Read more