Bibliodramakvällar kring Markusevangeliet

Publicerat 

Vi närmar oss bibeltexterna med hjälp av bibliodrama, som är en metod för bibelupplevelse. Genom t ex improvisationer, musik, måleri och samtal kommer vi närmare tex- ten tillsammans. Inga förkunskaper krävs, varken om Bibeln eller om bibliodrama. Ingen kostnad, men fika/mat till självkostnadspris.

Du kan välja att vara med vid båda tillfällena eller bara vid ett. Vi möts två måndagar, 26/2 och 26/3 kl. 19- 21. (Enkelt fika till självkostnads- pris från 18.30).

Anmäl dig gärna så underlättar det planeringen, men det går också bra att komma oanmäld. Du kan läsa mer om bibliodrama på www.bibliodrama.se.

För mer info och anmälan: Eva Danneholm, 070-27 317 57, eva.danneholm@equmeniakyrkan. se.