Bibliodrama

Publicerat 2017-09-14 av webmasterstuvsta

Den som går i kyrkan möter ibland bibeltexter, som finns i den så kallade Evangelieboken. En del texter från evangelierna finns inte med där, och det innebär att vi inte läser dem så ofta. I höst tittar vi närmare på några av texterna i Markusevangeliet, som ”blivit över”. Beror det på att de är svåra, eller bara intetsägande…? Bibliodrama är ett bra sätt att undersöka saken.

Kom och var med! Inga förkunskaper krävs – varken om bibeln eller om bibliodrama. Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och gestaltning av bibeltexterna. Man kan kalla det en metod för bibelupplevelse. Genom t.ex. improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. I Bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar det. Tid: Måndagarna den 9 oktober och 20 november kl. 19-21. Kom och var med vid båda tillfällena, eller välj något som passar dig. Ingen kostnad. Enkelt fika till självkostnadspris från 18.15. Ledare: Eva Danneholm, pastor i Equmeniakyrkan och diplomerad bibliodramaledare. Anmäla dig gärna. Det går bra att komma med kort varsel, men ring om du vet eller tror att du kommer. För mer info och anmälan: Eva Danneholm, 070-273 17 57. eva.danneholm@equmeniakyrkan. nu. Eva Danneholm